2018 Kunnallisverossa varaa laskulle

10.11.2017

Veroprosentin laskulla olisi ilmeinen positiivinen markkinoinnillinen vaikutus.

Pornaisten kunnanvaltuusto tulee vahvistamaan kunnallisveroprosentin vuodelle 2018 kokouksessaan maanantaina 13.11.

Kunnanhallitus on päättänyt esittää valtuustolle veroprosentin pitämistä ennallaan (20,50%).

Talousarvioesitys vuodelle 2018 antaisi kuitenkin mahdollisuuden verojen maltilliselle (0.25%-yksikköä) laskulle.

Koska veroprosentin laskeminen mahtuu talousarvioesitykseen (esitys olisi edelleen ylijäämäinen), eikä kunta ole valmistautumassa mihinkään poikkeuksellisen suureen investointiin. Me, Pornaisten Kokoomuksen valtuustoryhmä, pidämme veroprosentin maltillista laskua perusteltuna.

Vastaväitteinä olemme kuulleet erikoissairaanhoidon kustannuksen arvaamattomuutta. Talousarvio on kuitenkin paras arviomme siitä minkälaisena kulut tulevat toteutumaan. Olennaista ei ole (eikä edes mahdollista) osua joka vuosi oikeaan, vaan pitkällä aikavälillä kyetä asettamaan arvio oikean suuntaiseksi. Tulee vuosia, jolloin arvio alittuu ja taas vuosia jolloin arvio ylittyy. Tämä on luonnollista, eikä siihen voida varautua asettamalla talousarvio joka vuosi merkittävästi ylijäämäiseksi.

On myös esitetty näkemyksiä, ettei veronalennusta pidetä oikeudenmukaisena, koska kunnan kuluja on viimevuodet tasapainotettu. Veroja on kuitenkin nostettu viimeksi vuodelle 2016 ja valtuustoryhmämme näkemyksen mukaan verojen palauttaminen sopeutusohjelmaa edeltävälle tasolle kuuluu tehdä osana ohjelmaa. Tasapainotusohjelman tavoitteena on nimensäkin mukaan tasapainon palauttaminen, ei tilapäiset säästöt.

Veroprosentin laskulla olisi ilmeinen positiivinen markkinoinnillinen vaikutus. Kunnan markkinointi on jatkossa entistäkin tärkeämpää uusien asukkaiden ja työpaikkojen houkuttelemisessa. Tämä taas auttaa jatkossa verokertymän kasvattamisessa. Ulkoista markkinointiakin suurempi merkitys veron laskulla on kunnan asukkaisiin. Kunnan taloudellista tilannetta on saatu tasapainotettua taantumaa edeltävän ajan suuntaan ja kulutaso mahdollistaa myös veroprosentin siirtymisen tähän suuntaan. Kokonaisuudessaan Pornainen on hyvällä tiellä ja tämän tunteen välittyminen asukkaisiin on merkittävää.

Pornaisten Kokoomuksen valtuustoryhmä tulee esittämään veroprosentin maltillista laskemista vuodelle 2018.