Pornaisissa varaa laskea kunnallisveroa

9.11.2018

2019 veroprosentista päätetään valtuustossa maanantaina. Verojen laskeminen 0,5%-yksikköä olisi nyt ajankohtaista osana talouden sopeuttamisohjelman päättymistä.

Pornaisten talouden sopeuttamisohjelma 2015-2018 on tulossa päätökseen. Sopeuttamisohjelman säästöistä osa on jo palautettu ja muiden palautusta harkitaan. Samalla veroprosentti olisi syytä palauttaa sopeuttamisohjelmaa edeltävälle tasolle. Pornaisten veroprosentti 2014 oli 20,00.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ajoi veroprosentin laskua 0,25%-yksikköä jo vuodelle 2018, mutta tätä ei valtuustossa katsottu voitavan tehdä niin kauan kuin sopetuttamisohjelma on voimassa. 

Katsottiin myös, että talousarvio 2018 on tiukka eikä laskuvaraa ole. Vuodelle 2018 esitetty veroprosentin lasku olisi tämän hetken arvion mukaan kuitenkin hyvin mahtunut 2018 ylijäämään eli varaa olisi kuitenkin ollut.

Nyt vuodelle 2019 esitettävä veroprosentin lasku nykyisestä 20,50% tasosta puolella prosenttiyksiköllä mahtuu sekin talousarvioesityksen ylijäämän sisään. 

Veroprosentin laskua on tarkasteltu myös taloussuunnitelmavuosien 2020-2021 valossa. Investointien poikkeuksellisen korkeasta tasosta huolimatta myös velan kokonaismäärä olisi veron laskun kanssakin laskemassa 2019-2021 tarkastelujaksolla.

Nyt sopeutusohjelman päättyessä olisi aika palauttaa kuntalaisille se osa, johon kunnalla ei enää ole akuuttia tarvetta.

Maanantaina valtuusto päättää veroprosenteista ja Kokoomuksen valtuustoryhmä on veroprosentin laskemisen kannalla.